Våra tjänster

Inom telefonpassning

Extern växel

Våra telefonister tar emot alla era samtal och kopplar sen vidare eller skickar meddelanden enligt era instruktioner.

Varje enskild användare kan via sin kontrollpanel lätt ändra sin kontaktinformation, vart meddelanden skall skickas, hur olika samtal skall hanteras, ange frånvarobesked m.m .

Som administratör kan ni på samma sätt upplysa våra operatörer om aktuell företagsinformation såsom öppettider och vägbeskrivning.

Overflow

Vi tar emot överflödet av era inkommande samtal, så att era kunder aldrig behöver vänta på svar. Samtalen kopplas vidare till oss vid upptaget, eller efter ett visst antal signaler utan svar.

Telefonpassning

Överkoppling

Överkoppling vid inget svar

Låt oss ta hand om era samtal när ni själva inte har möjlighet att svara. Samtalen kopplas vidare till våra telefonister när det gått ett visst antal signaler utan svar.

Överkoppling vid upptaget

Samtalet kopplas vidare till oss endast när det är upptaget hos mottagaren.

Vill du veta mer om telefonpassning?

Kontakta oss för mer information

Pia Johansson
Operativ Chef

pia.Johansson@diatel.se
033-700 71 00